هیئت رئیسه دانشکده


محسن پارسامقدم
ریاست دانشکده
محسن پارسامقدم
پائیز عزمی
معاون آموزشی
پائیز عزمی
بابک محمدزاده اصل
معاون پژوهشی
بابک محمدزاده اصل

مدیران گروه‌ها


مهدی آبادی
معماری سیستم‌های کامپیوتری
مهدی آبادی
وحید احمدی
الکترونیک
وحید احمدی
سجاد ازگلی
کنترل
سجاد ازگلی
محمد صنیعی آباده
مهندسی کامپیوتر
محمد صنیعی آباده
علی محلوجی فر
مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک
علی محلوجی فر