گروه آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 به‌منظور تأمین کادر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور ابتدا در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس شروع به کار نمود و از نیمسال دوم 70-69 تحت عنوان دانشکده منابع طبیعی ادامه فعالیت داده و به شهرستان نور در استان مازندران منتقل گردید.

اعضای هیأت علمی: 5
دانشجویان: 14
دانش‌آموختگان: 210

گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس به‌طور رسمی در سال 1368 به‌منظور تأمین هیئت‌علمی مراکز آموزشی و پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد تحت معاونت آموزشی دانشکده شروع به کار نموده این گروه آموزشی در سال 1373 با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نیز به تربیت دانشجو در مقطع دکتری پرداخت.

اعضای هیأت علمی: 4
دانشجویان: 14
دانش‌آموختگان: 251

گروه علوم ومهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی نور از سال 1366 فعالیت خویش را با آموزش دانش‌پژوهان تحصیلات تکمیلی در رشته جنگلداری آغاز نمود. اهداف این گروه آموزشی، آموزش و تربیت دانشجویان در علوم جنگل جهت اشتغال در مراکز آموزشی و مراکز تحقیقاتی مرتبط در کشور بوده است. در این راستا ارتقای دانش تئوری و عملی دانشجویان و تولید پژوهش‌های علمی و دستاوردهای نوین مرتبط با این رشته از دیگر اهداف این گروه آموزشی بوده است.

اعضای هیأت علمی: 7
دانشجویان: 15
دانش‌آموختگان: 291

رشته زیست شناسی جانوران دریا در دانشگاه تربیت مدرس با هدف کمک به دانشجویان جهت فهم کامل از زندگی در اکوسیستم های دریایی راه اندازی شده است. این توانایی از طریق ترکیبی از کارهای تئوری، آزمایشگاهی و کارگاهی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. همچنین سفر های میدانی در طول هر دوره به طور ویژه فرصت سنجش تئوری ها، دانش افزایی و یادگیری از طریق تجربه محیط را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

اعضای هیأت علمی: 5
دانشجویان: 20
دانش‌آموختگان: 151

گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های راه‌اندازی شده در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس است که از سال 1362 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته چوب‌شناسی و صنایع چوب کرده است.

اعضای هیأت علمی: 6
دانشجویان: 12
دانش‌آموختگان: 184

گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس به‌طور رسمی در سال 1368 به‌منظور تأمین هیئت‌علمی مراکز آموزشی و پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد تحت معاونت آموزشی دانشکده شروع به کار نموده این گروه آموزشی در سال 1373 با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نیز به تربیت دانشجو در مقطع دکتری پرداخت.

اعضای هیأت علمی: 3
دانشجویان: 5
دانش‌آموختگان: 37

گروه آموزشی فیزیک دریا از سال 1373 در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نموده است

اعضای هیأت علمی: 4
دانشجویان:
دانش‌آموختگان: 98

گروه محیط‌ زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در پردیس شهرستان نور در سال 1369 فعالیت آموزشی خود را در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست آغاز نموده است که بسیاری از آنان در حال حاضر به‌عنوان اعضاء هیئت‌علمی در دیگر دانشگاه‌های کشور فعالیت دارند.

اعضای هیأت علمی: 9
دانشجویان: 15
دانش‌آموختگان: 259

گروه مرتع‌داری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 به‌منظور تأمین کادر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور شروع بکار نمود. از بدو تأسیس در رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع‌داری در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجو پذیرفته است و تاکنون 153 نفر از این رشته فارغ‌التحصیل شدند.

اعضای هیأت علمی: 6
دانشجویان: 8
دانش‌آموختگان: 165