گروه‌های آموزشی


 
آبخیزداری
آبخیزداری

گروه آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 به‌منظور تأمین كادر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی كشور ابتدا در دانشكده كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس شروع به كار نمود و از نیمسال دوم 70-69 تحت عنوان دانشكده منابع طبیعی ادامه فعالیت داده و به شهرستان نور در استان مازندران منتقل گردید.

تکثیر و پرورش آبزیان
تکثیر و پرورش آبزیان

گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس به‌طور رسمی در سال 1368 به‌منظور تأمین هیئت‌علمی مراكز آموزشی و پژوهشی در مقطع كارشناسی ارشد تحت معاونت آموزشی دانشكده شروع به كار نموده این گروه آموزشی در سال 1373 با پذیرش دانشجو در مقطع دكتری نیز به تربیت دانشجو در مقطع دكتری پرداخت.

جنگلداری
جنگلداری

گروه علوم ومهندسی جنگل دانشكده منابع طبیعی نور از سال 1366 فعالیت خویش را با آموزش دانش‌پژوهان تحصیلات تكمیلی در رشته جنگلداری آغاز نمود. اهداف این گروه آموزشی، آموزش و تربیت دانشجویان در علوم جنگل جهت اشتغال در مراكز آموزشی و مراكز تحقیقاتی مرتبط در كشور بوده است. در این راستا ارتقای دانش تئوری و عملی دانشجویان و تولید پژوهش‌های علمی و دستاوردهای نوین مرتبط با این رشته از دیگر اهداف این گروه آموزشی بوده است.

زیست‌شناسی دریا
زیست‌شناسی دریا

رشته زیست شناسی جانوران دریا در دانشگاه تربیت مدرس با هدف کمک به دانشجویان جهت فهم کامل از زندگی در اکوسیستم های دریایی راه اندازی شده است. این توانایی از طریق ترکیبی از کارهای تئوری، آزمایشگاهی و کارگاهی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. همچنین سفر های میدانی در طول هر دوره به طور ویژه فرصت سنجش تئوری ها، دانش افزایی و یادگیری از طریق تجربه محیط را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

علوم و صنایع چوب و کاغذ
علوم و صنایع چوب و کاغذ

گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های راه‌اندازی شده در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس است که از سال 1362 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته چوب‌شناسی و صنایع چوب کرده است.

فرآوری محصولات شیلاتی
فرآوری محصولات شیلاتی

گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس به‌طور رسمی در سال 1368 به‌منظور تأمین هیئت‌علمی مراكز آموزشی و پژوهشی در مقطع كارشناسی ارشد تحت معاونت آموزشی دانشكده شروع به كار نموده این گروه آموزشی در سال 1373 با پذیرش دانشجو در مقطع دكتری نیز به تربیت دانشجو در مقطع دكتری پرداخت.

فیزیک دریا
فیزیک دریا

گروه آموزشی فیزیک دریا از سال 1373 در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نموده است

محیط زیست
محیط زیست

گروه محیط‌ زیست دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در پردیس شهرستان نور در سال 1369 فعالیت آموزشی خود را در مقطع كارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست آغاز نموده است كه بسیاری از آنان در حال حاضر به‌عنوان اعضاء هیئت‌علمی در دیگر دانشگاه‌های كشور فعالیت دارند.

مرتعداری
مرتعداری

گروه مرتع‌داری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 به‌منظور تأمین كادر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی كشور شروع بكار نمود. از بدو تأسیس در رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع‌داری در مقطع كارشناسی ارشد، دانشجو پذیرفته است و تاکنون 153 نفر از این رشته فارغ‌التحصیل شدند.