هیئت رئیسه دانشکده


سید حمید خدادادحسینی
ریاست دانشکده
سید حمید خدادادحسینی
محمد حسن زاده
معاون پژوهشی
محمد حسن زاده
بهرام سحابی
معاون آموزشی
بهرام سحابی

مدیران گروه‌ها


علیرضا حسن زاده
مدیریت فناوری اطلاعات
علیرضا حسن زاده
محمد حسن زاده
علم اطلاعات و دانش‌شناسی
محمد حسن زاده
حسن حیدری
علوم اقتصادی
حسن حیدری
حسن دانائی فرد
مدیریت دولتی
حسن دانائی فرد
محمود دهقان نیری
مدیریت صنعتی
محمود دهقان نیری
جواد رضازاده
حسابداری
جواد رضازاده
عباس عصاری آرانی
توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی
عباس عصاری آرانی
فرشته منصوری موید
مدیریت بازرگانی
فرشته منصوری موید