هیئت رئیسه دانشکده


ابراهیم پورجم
ریاست دانشکده
ابراهیم پورجم
معاون آموزشی


عبدالعلی شجاعیان
معاون اداری و مالی


سید حبیب اله موسوی
معاون پژوهشی


حسین شفیع زاده مقدم
معاونت دانشجویی و فرهنگی


محمد حسن وکیل پور

مدیران گروه‌ها


نیما احمدی
بیوتکنولوژی کشاورزی
نیما احمدی
حسن احمدی گاولیقی
صنایع غذایی
حسن احمدی گاولیقی
احمد بناکار
مهندسی مکانیک بیوسیستم
احمد بناکار
مجید پدرام
بیماری‌شناسی گیاهی
مجید پدرام
شهلا چوبچیان
ترویج و آموزش کشاورزی
شهلا چوبچیان
رسول راهنمائی
خاک‌شناسی
رسول راهنمائی
محمدامیر کریمی ترشیزی
پرورش و مدیریت طیور
محمدامیر کریمی ترشیزی
جمال محمدولی سامانی
آبیاری و زهکشی
جمال محمدولی سامانی
جمال محمدولی سامانی
سازه‌های آبی
جمال محمدولی سامانی
جمال محمدولی سامانی
مهندسی منابع آب
جمال محمدولی سامانی
احمد معینی
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
احمد معینی
سید حبیب اله موسوی
اقتصاد کشاورزی
سید حبیب اله موسوی
محمد مهرآبادی
حشره‌شناسی کشاورزی
محمد مهرآبادی