حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محمود عبدالهی
معاون آموزشی و دانشجویی


مرتضی احمدی
معاون پژوهشی


حمید دلاوری حسن کیاده

روسای بخش‌ها


بخش مواد


فرشید مالک قاینی
بخش معدن


مسعود منجزی

مدیران گروه‌ها


فرآوری مواد معدنی


احمد جمشیدی زنجانی
نانو مواد


سهراب سنجابی
خوردگی و حفاظت از فلزات


تقی شهرابی فراهانی
استخراج


احمدرضا صیادی
مکانیک سنگ


حمید رضا نجاتی
شناسایی و انتخاب مواد


همام نفاخ موسوی
سرامیک


امین یوردخانی