هیئت رئیسه دانشکده


محمود عبدالهی
ریاست دانشکده
محمود عبدالهی
حمید دلاوری حسن کیاده
معاون پژوهشی
حمید دلاوری حسن کیاده
حمید رضا نجاتی
معاون آموزشی و دانشجویی
حمید رضا نجاتی

روسای بخش‌ها


بخش معدن


مسعود منجزی
بخش مواد


رضا میراسمعیلی

مدیران گروه‌ها


رضا پورصالحی
نانو مواد
رضا پورصالحی
احمد جمشیدی زنجانی
فرآوری مواد معدنی
احمد جمشیدی زنجانی
تقی شهرابی فراهانی
خوردگی و حفاظت از فلزات
تقی شهرابی فراهانی
احسان طاهری
مکانیک سنگ
احسان طاهری
همام نفاخ موسوی
شناسایی و انتخاب مواد
همام نفاخ موسوی