گروه بیوشیمی در سال 1370 با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد و در سال 1378 با پذیرش دانشجوی دکتری بیوشیمی فعالیت خود را در فاز جدیدی ادامه داد. در حال حاضر به صورت میانگین سالانه 8 دانشجوی کارشناسی ارشد و 5 دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی پذیرش می‌شوند.

اعضای هیأت علمی: 6
دانشجویان: 12
دانش‌آموختگان: 175

گروه بیوفیزیک از سال 1374 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت خود را آغاز کرد و از سال 1380 دوره دکتری این رشته نیز راه‌اندازی شد. در حال حاضر در این گروه چهار نفر عضو هیئت‌علمی فعال هستند و حدود 40 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل می‌باشند.

اعضای هیأت علمی: 6
دانشجویان: 18
دانش‌آموختگان: 126

گروه نانو بیوتکنولوژی در سال 1386 به این مجموعه اضافه گردید. نانو بیوتکنولوژی اصطلاحی است که به تلاقی بین نانوتکنولوژی و بیولوژی اطلاق می‌شود. نانو بیوتکنولوژی به یک کاربرد خاص از نانوتکنولوژی اطلاق می‌شود. همچنین به ساخت ابزارهای جدید جهت مطالعه سیستم‌های بیولوژیک نیز گفته می‌شود.

اعضای هیأت علمی: 4
دانشجویان: 16
دانش‌آموختگان: 64

اولین دوره کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی در ایران از سال 1362 در دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس و با همت و همکاری آقایان دکتر محمدرضا نوری دلویی و دکتر حسین نادری‌منش ایجاد و ابقا شد. این گروه به تدریج بر فعالیت خود افزود به طوری که در سال 1380 دوره دکترای ژنتیک را به صورت مشترک با پژوهشکده ژنتیک آغار نمود.

اعضای هیأت علمی: 6
دانشجویان: 21
دانش‌آموختگان: 198

علوم گیاهی شامل مبانی سلولی و مولکولی زیست‌شناسی گیاهی و نیز محدوده‌های سنتی گیاه‌شناسی نظیر فیزیولوژی، سیستماتیک، اکولوژی، تکامل، تشریح و ریخت‌شناسی می‌باشد. فعالیت‌های آموزشی و علایق تحقیقاتی گروه علوم گیاهی دامنه وسیعی از جلبک تا گیاهان عالی را در بر می‌گیرد.

اعضای هیأت علمی: 5
دانشجویان: 11
دانش‌آموختگان: 142