هیئت رئیسه دانشکده


خسرو خواجه
ریاست دانشکده
خسرو خواجه
رضا حسن ساجدی
معاون پژوهشی
رضا حسن ساجدی
پرویز عبدالمالکی
معاون آموزشی
پرویز عبدالمالکی

مدیران گروه‌ها


الناز تمجید شبستری
ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)
الناز تمجید شبستری
سیدشهریار عرب
بيوفيزيك
سیدشهریار عرب
فرنگیس عطایی
بيوشيمی
فرنگیس عطایی
فائزه قناتی
علوم گياهی
فائزه قناتی