حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


خسرو خواجه
معاون پژوهشی


رضا حسن ساجدی
معاون آموزشی


پرویز عبدالمالکی

مدیران گروه‌ها


ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)


طاهره توحیدی مقدم
بيوشيمی


بهاره دبیر منش
بيوفيزيك


جواد ظهیری
علوم گياهی


شاهرخ کاظم پوراوصالو
ژنتيک


بهرام محمدسلطانی ورنوسفادرانی