گروه آمار در مهرماه سال 1362 در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس به منظور تربیت مدرسین متخصص و متعهد مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور تاسیس شد. این گروه فعالیت خود را با همکاری اساتیدی مانند آقایان دکتر محمدرضا مشکانی، دکتر عین‌اله پاشا، دکتر احمدرضا سلطانی و مرحوم دکتر عباسقلی خواجه‌نوری و پذیرش دانشجو از طریق برگزاری آزمون‌های ورودی اختصاصی شروع کرد.

اعضای هیأت علمی: 5
دانشجویان: 8
دانش‌آموختگان: 346

گرایش ریاضی کاربردی از سال 1370 به عنوان یک گروه مستقل در دانشکده علوم پایه و در کنار دیگر گرایش‌های رشته ریاضی به تربیت دانشجویان کارشناسی‌ارشد پرداخته است. پس از تشکیل بخش ریاضی در سال 1384، گروه ریاضی کاربردی و گروه ریاضی محض در بخش ریاضی به فعالیت پرداخته‌اند. از سال 1384 تا 1387 گروه ریاضی کاربردی با داشتن دو عضو هیأت علمی تمام وقت و همکاری بعضی از اساتید دانشگاه‌های دیگر هر دوسال یکبار چند دانشجوی دکتری پذیرش نموده و هر سال حدود 8 دانشجوی کارشناسی‌ارشد را مورد تعلیم قرار داده است.

اعضای هیأت علمی: 4
دانشجویان: 3
دانش‌آموختگان: 202

گروه ریاضی محض دانشگاه تربیت مدرس فعالیت خود را همزمان با گروه ریاضی کاربردی و با عنوان گروه ریاضی در دوره کارشناسی‌ارشد از سال 1362 و دوره دکتری از سال 1368 آغاز نمود. این گروه در گرایش‌های آنالیز، جبر و هندسه و زمینه‌های تحقیقاتی نظریه گروه‌ها، منطق ریاضی، نظریه حلقه‌های ناجابجایی، نانو محاسبات، هندسه دیفرانسیل، هندسه جبری، توپولوژی و سیستم‌های دینامیکی دانشجو می‌پذیرد.

اعضای هیأت علمی: 10
دانشجویان: 35
دانش‌آموختگان: 100

با توجه به گسترش کاربردهای علوم کامپیو تر در جنبه های گونا گون علمی ،صنعتی و اداری ضرورت تربیت افراد متخصص در همه سطوح آموزش عالی وجود دارد. بر این اساس رشته علوم کامپیوتر در سال 1387 در دانشکده علوم ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس گردید و در همان سال در گرایش نظریه محاسبه اقدام به پذیرش دانشجو نمود. درگروه علوم کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد ضمن آگاهی از نظریه علوم کامپیوتر در شاخه ای از علوم کامپیوتر تخصص فزاینده‌ای می یابند.

اعضای هیأت علمی: 9
دانشجویان: 16
دانش‌آموختگان: 52