هیئت رئیسه دانشکده


علی ایرانمنش
ریاست دانشکده
علی ایرانمنش
منصور رزقی آهق
معاون پژوهشی
منصور رزقی آهق
فرشته سعدی
معاون آموزشی
فرشته سعدی

مدیران گروه‌ها


محمدرضا اصلاحچی
ریاضی کاربردی
محمدرضا اصلاحچی
مجید جعفری خالدی
آمار کاربردی
مجید جعفری خالدی
منصور رزقی آهق
علوم کامپیوتر و نظریه محاسبه
منصور رزقی آهق