هیئت رئیسه دانشکده


محمدسعید دایر
معاون اداری و مالی
محمدسعید دایر
عبدالحسین دلیمی اصل
معاون آموزشی
عبدالحسین دلیمی اصل
سیدغلامرضا موسوی
معاون پژوهشی
سیدغلامرضا موسوی

مدیران گروه‌ها


حسن اصیلیان مهابادی
بهداشت حرفه‌ای
حسن اصیلیان مهابادی
فرید بحرپیما
فیزیوتراپی
فرید بحرپیما
علی اکبر پورفتح اله
ایمنی‌شناسی
علی اکبر پورفتح اله
مجید پیرستانی
انگل‌شناسی
مجید پیرستانی
مجید پیرستانی
حشره‎شناسی پزشکی
مجید پیرستانی
ایمان حلوایی
علوم تشریح
ایمان حلوایی
علی اکبر راسخی
آمار زیستی
علی اکبر راسخی
محسن رضایی
سم‌شناسی
محسن رضایی
مهرداد روانشاد
ویروس‌شناسی
مهرداد روانشاد
سکینه شکوهیان
بهداشت محیط
سکینه شکوهیان
معصومه شمس قهفرخی
قارچ‌شناسی
معصومه شمس قهفرخی
عباس صاحبقدم لطفی
بیوشیمی پزشکی
عباس صاحبقدم لطفی
علی اصغر صفائی
انفورماتیک پزشکی
علی اصغر صفائی
حسین عزیزی
فیزیولوژی
حسین عزیزی
مهدی فروزنده مقدم
بیوتکنولوژی پزشکی
مهدی فروزنده مقدم
اشرف محبتی مبارز
باکتری‌شناسی
اشرف محبتی مبارز
سیما محمدخان کرمانشاهی
آموزش پرستاری
سیما محمدخان کرمانشاهی
مهرداد نوروزی نیا
ژنتیک پزشکی
مهرداد نوروزی نیا
شمس الدین نیکنامی
آموزش بهداشت
شمس الدین نیکنامی
بیژن هاشمی
فیزیک پزشکی
بیژن هاشمی