هیئت رئیسه دانشکده


محسن ایمانی نائینی
ریاست دانشکده
محسن ایمانی نائینی
میریلا احمدی
معاون اداری و مالی
میریلا احمدی
علی شمس الدینی
معاون آموزشی
علی شمس الدینی
محمدرضا محمدی
معاون پژوهشی
محمدرضا محمدی

مدیران گروه‌ها


محمد احسانی
تربيت بدنی
محمد احسانی
محسن اسلامی
روابط بین‌الملل
محسن اسلامی
محسن ایمانی نائینی
علوم تربيتی
محسن ایمانی نائینی
عباس برومند اعلم
دروس مدرسی
عباس برومند اعلم
سید ضیاءالدین تاج‌الدین
آموزش زبان انگليسی
سید ضیاءالدین تاج‌الدین
محمدرضا حافظ نیا
جغرافیای سیاسی
محمدرضا حافظ نیا
داود حسینی چفلی
فلسفه، حکمت و منطق
داود حسینی چفلی
نجمه دری
زبان و ادبيات فارسی
نجمه دری
کامران ربیعی
جامعه شناسی
کامران ربیعی
کاوس روحی برندق
علوم قرآن و حديث
کاوس روحی برندق
کبری روشن فکر
زبان و ادبيات عرب
کبری روشن فکر
طوبی شاکری
مطالعات زنان
طوبی شاکری
شهروز شریعتی
علوم سياسی
شهروز شریعتی
علی شمس الدینی
سنجش از راه دور
علی شمس الدینی
سیدعلی علوی
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
سیدعلی علوی
حجت اله فراهانی
روانشناسی
حجت اله فراهانی
منوچهر فرج زاده اصل
جغرافیای طبیعی
منوچهر فرج زاده اصل
محمود رضا گشمردی
زبان فرانسه
محمود رضا گشمردی
ارسلان گلفام
زبان‌شناسی
ارسلان گلفام
حامد وحدتی نسب
باستان شناسی
حامد وحدتی نسب