متن کامل خبر


 
بخشنامه صندوق بازنشستگی کشور درخصوص کسور بازنشستگی بدون حقوق

خلاصه خبر: بخشنامه صندوق بازنشستگی کشور درخصوص کسور بازنشستگی بدون حقوق