متن کامل خبر


 
هفتادمین جلسه کمیته توسعه فضای کالبدی دانشگاه در روز چهارشنبه برگزار گرديد.

خلاصه خبر: هفتادمین جلسه کمیته توسعه فضای کالبدی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 28/09/1397، ساعت 10:30 تا 13:00 در دفتر معاونت محترم پشتیبانی و منابع انسانی برگزار و موارد زیر بررسی گردید:

  1. جانمایی زمینی در ضلع جنوبی دانشگاه جهت ساخت برج فناوری
  2. جانمایی محفظه نگهداری کپسول¬های آزمایشگاهی ساختمان فنی و مهندسی
  3. بررسی طرح پیشنهادی معاونت فرهنگی در مورد گوشه¬های فاخر دانشگاه
  4. جابجایی قسمتی از دیوار اتاق شورای ساختمان آموزش
  5. مسقف کردن پله¬های ورودی استخر ساختمان خوارزمی
  6. زیربنا و تعداد طبقات خوابگاه خواهران


1 دی 1397 / تعداد نمایش : 1252