متن کامل خبر


 
سمينار مديريت پسماند در تاريخ ٢٥ آذر و ٤ دي برگزار خواهد شد

خلاصه خبر: سمينار مديريت پسماند در تاريخ ٢٥ آذر و ٩ دي برگزار خواهد شد


24 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1184