متن کامل خبر


 
جلسه کمیته توسعه فضای کالبدی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ١٤/٠٩/١٣٩٧برگزار گردید.

خلاصه خبر: جلسه کمیته توسعه فضای کالبدی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ١٤/٠٩/١٣٩٧برگزار گردید.

شصت ¬و¬ نهمین جلسه کمیته توسعه فضای کالبدی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 14/09/1397، ساعت 10:00 تا 11:30 در دفتر معاونت محترم پشتیبانی و منابع انسانی برگزار و موارد زیر بررسی گردید:

  1. امکان تخصیص یک طبقه از ساختمان در حال احداث دانشکده مدیریت و اقتصاد به مرکز مطالعات مدیریت
  2. جانمایی زمینی به مساحت 700متر مربع در ضلع جنوبی دانشگاه جهت ساخت برج فناوری
  3. شناسایی فضاهای قابل ساخت در ساختمان فنی¬و¬مهندسی و تعیین کاربری مناسب برای آنها
  4. تعبیه پنجره در دفتر مدیریت خوابگاه¬های سما واقع در ساختمان خوارزمی


14 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1058