متن کامل خبر


 
آزمونهای غیر حضوری " حقوق شهروندی" در دانشگاه برگزار شدند.

خلاصه خبر: آزمونهای غیر حضوری " حقوق شهروندی" در دانشگاه برگزار شدند.

مدیریت تشکیلات و بهبود روشها آزمونهای غیر‌حضوری " حقوق شهروندی در نظام اداری" و " منشور حقوق شهروندی" را بصورت الکترونیکی برای کلیه کارکنان عضو غیر هیأت علمی رسمی، پیمانی و قراردادی در آبان ماه برگزار نمود به همین منظور، این مدیریت دعوتنامه‌هایی به همراه جزوات حقوق شهروندی و راهنمای آزمون الکترونیکی را برای 833 نفر از کارکنان ارسال نمود. آزمون "حقوق شهروندی در نظام اداری" از تاریخ 19 الی 21 و آزمون "منشور حقوق شهروندی" از تاریخ 26 الی 28 آبان ماه برگزار شدند که به ترتیب 733 و 728 نفر از شرکت کنندگان در هر آزمون پذیرفته شدند. برای پذیرفته شدگان گواهینامه صادر و ساعت شرکت در آزمون بعنوان ساعت آموزشی در شناسنامه آموزشی آنها ثبت خواهد شد.

مدیریت تشکیلات و بهبود روشها


10 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1053