متن کامل خبر


 
جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه روز یکشنبه 27/08/97 در اتاق شورای دانشگاه برگزار گردید.

خلاصه خبر: جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه روز یکشنبه 27/08/97 در اتاق شورای دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه از ساعت 10 تا 12 برگزار شد و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  1. گزارش معاونت محترم پشتیبانی و منابع انسانی از مسائل روز حوزه اداری و مالی دانشگاه
  2. همکاری واحدهای اداری و مالی دانشگاه در پیشبرد اهداف دانشگاه با استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی واحد مربوطه
  3. تکمیل فرم‌های ارزیابی کارمندان به صورت دقیق و پیشنهاد دوره‌های آموزشی مورد نیاز در راستای تقویت نیروها برای پاسخگویی مطلوب به ارباب رجوع و ایجاد ارتباط موثر در سازمان
  4. تاکید بر همکاری واحدهای متولی در حوزه اداری و مالی برای استقرار سیستم‌های یکپارچه معاونت
  5. ایجاد ارتباط موثر معاونین اداری و مالی واحدها با همکاران زیر مجموعه و تهیه گزارش روزانه از فعالیت‌های کارمندان در بازه زمانی 8 ساعت کار روزانه و آنالیز آن
  6. کنترل اضافه کاری همکاران واحدها و ارائه گزارش اموری که مدت زمان اضافه کار طی روز هر همکار انجام می‌دهد
  7. همکاری واحدها با مدیریت امور اداری برای بررسی وضعیت نیروی انسانی دانشگاه به دور از مسائل حاشیه‌ای و در راستای ایجاد یک سیستم چابک و پیشرو


28 آبان 1397 / تعداد نمایش : 1115