متن کامل خبر


 
آگهی فراخوان عمومی

خلاصه خبر: آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به خدمات ذیل را به مدت یکسال از تاریخ 1/9/97 لغایت 30/8/98 به پیمانکار واجد شرایط (حقوقی) واگذار نماید:

  1. سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي پرديس مرکزي دانشگاه واقع در تقاطع خيابان جلال‌آل‌احمد و دكتر چمران
  2. سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي دانشكده كشاورزي واقع در پيكان شهر - بلوار پژوهش
  3. سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریایی واقع دراستان مازندران،شهرستان نور، خیابان امام خمینی، بلوار امام رضا

واجدين شرايط مي¬توانند براي کسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد ارزيابي پيمانکاران از تاريخ انتشار آگهي به مدت یک هفته به آدرس : تهران، تقاطع جلال‌آل‌احمد و بزرگراه شهيد چمران، ساختمان مرکزی، مدیریت امورمالی، اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات آقای علمی ) تلفن 82883265 یا آدرس اینترنتی دانشگاه به نشانی ذیل مراجعه ودرهمان مهلت اسناد مذکور به همراه مدارک درخواستی(رزومه شرکت) رابه دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل نمایند . بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.

ساير شرايط :

  1. دانشگاه در رد يا قبول کليه پيشنهادها مختار است.
  2. هزينه آگهي بر عهدة برنده مناقصه خواهد بود.
  3. آدرس اينترنتي دانشگاه www.modares.ac.ir

- اسناد فراخوان 1

 

- اسناد فراخوان 2

 

                                                                 دانشگاه تربیت مدرس


7 مهر 1397 / تعداد نمایش : 1093