متن کامل خبر


 
جلسه هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه برگزار گرديد.

خلاصه خبر: مربوط به هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه

هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 3 مهر 1397 در دفتر معاونت پشتیبایی و منابع انسانی دانشگاه از ساعت 8.30 لغایت 10:45 با حضور اعضاء برگزار شد و موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

  1. موافقت با اعمال مدرک تعدادی ازکارکنان
  2. موافقت با برقراری فوق العاده بهره ‏وری 26 تن از همکاران
  3. موافقت با درخواست بازنشستگی(یک تن)
  4. موافقت با تمدید ماموریت یک تن به دانشگاه
  5. موافقت با ماموریت آموزشی یک تن از همکاران ایثارگر
  6. موافقت با برقراری فوق العاده مرزی کارکنان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور
  7. تصویب شیوه نامه نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک کارکنان
  8. موافقت با ارتقاء رتبه 4 تن از کارکنان
  9. بررسی پیشنهادات مربوط به کارگروه ارتقاء رتبه
  10. موافقت با اعمال مدرک تحصیلی دوتن از ایثارگران


4 مهر 1397 / تعداد نمایش : 1035