متن کامل خبر


 
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

خلاصه خبر: فراخوان شناسایی پیمانکاران برای مناقصه عملیات اجرایی احداث خوابگاه دختران پردیس مرکزی

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد جهت انجام عملیات اجرایی احداث خوابگاه دانشجویی پردیس مرکزی خود، اقدام به شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که تواماً داری گواهی رتبه‌بندی پایه 3 رشته ابنیه و 4 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشند دعوت می‌شود از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ده روز جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار و تکمیل و تحویل اسناد و مدارک ارزیابی اقدام نماید. بدیهی است به مدارک تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مشخصات پروژه:

1- کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

2- مشاور: مهندسین مشاور معماری و محیط

3- نشانی دریافت و تحویل مدارک: تهران- تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه چمران- دانشگاه تربیت مدرس- روبروی ساختمان مرکزی- دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی- آقای افشار- تلفن: 82882020

4- اسناد مناقصه در اختیار پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده قرار خواهد گرفت.

5- مشخصات پروژه: اجرای خوابگاه ده طبقه به متراژ حدود 7500 مترمربع.

6- مدت زمان اجرای عملیات: 30 ماه

7- هزینه های مربوط به درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8- کارفرما در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

9- آدرس اینترنتی دانشگاه: www.modares.ac.ir

10- اسناد فراخوان

                                                                                                               مدیریت روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس


13 تیر 1397 / تعداد نمایش : 1546