متن کامل خبر


 
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد جهت انجام عملیات اجرایی احداث دانشکده علوم انسانی 2 (مدیریت و اقتصاد) خود، اقدام به شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت نماید.

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد جهت انجام عملیات اجرایی احداث دانشکده علوم انسانی 2 (مدیریت و اقتصاد) خود، اقدام به شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که تواماً دارای گواهی رتبه‌بندی پایه 3 رشته ابنیه و 4 تاسیسات از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند دعوت می‌شود از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ده روز جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار و تکمیل و تحویل اسناد و مدارک ارزیابی همراه با ارسال رزومه اقدام نماید. بدیهی است به مدارک تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- کارفرما : دانشگاه تربیت مدرس
2- مشاور : مهندسین مشاور نوی
3- نشانی تحویل مدارک : تهران- تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه چمران- دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان مرکزی- دبیرخانه مرکزی – خانم عباس آبادی- تلفن: 82883265 مراجعه نمایند.
4- اسناد مناقصه در اختیار پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده قرار خواهد گرفت.
5- مشخصات پروژه: اجرای یازده طبقه اسکلت بتنی و سقف به متراژ 13.850 مترمربع و تکمیل و بهره‌برداری از طبقات 1- و 2- (پارکینگ) و طبقات همکف و اول.
6- مبلغ برآوردی اولیه پروژه برای هزینه اجرای کار بر اساس فهارس بهاء سال 1394 حدود 110 میلیارد ریال.
7- مدت زمان اجرای عملیات: 18 ماه
8- هزینه های مربوط به درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
9- کارفرما در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
10- آدرس اینترنتی دانشگاه : www.TMU.ac.ir
 


7 آذر 1394 / تعداد نمایش : 4641