متن کامل خبر


 
آگهی فراخوان عمومی

خلاصه خبر: در امور مربوط به خدمات نظافت، آبدارخانه و پشتیبانی سایت مرکزی، دانشکده ها، خوابگاهها و مراکز وابسته

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به خدمات نظافت، آبدارخانه و پشتیبانی سایت مرکزی، دانشکده ها، خوابگاهها و مراکز وابسته را به مدت یکسال از تاریخ 1/10/94 لغایت 30/9/95 به پیمانکاران واجد شرایط حقوقی که دارای سابقه ارائه خدمات در امور پشتیبانی و نظافت در دانشگاه‌ها با حداقل 100 نفر نیروی تحت پوشش باشند واگذار نماید.
واجدين شرايط مي‌توانند براي کسب اطلاعات بيشتر، اخذ اسناد ارزيابي پيمانکاران و تحویل اسناد به همراه مدارک و رزومه مورد نیاز، با به همراه داشتن معرفی نامه معتبر از تاريخ انتشار آگهي به مدت یک هفته به آدرس : تهران- تقاطع جلال‌آل‌احمد و بزرگراه شهيد چمران- ساختمان مرکزی- دبیرخانه مرکزی خانم عباس‌آبادی- تلفن 82883265 مراجعه نمايند.
بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.
ساير شرايط :
1- دانشگاه در رد يا قبول کليه پيشنهادها مختار است.
2- هزينه آگهي بر عهدة برنده مناقصه خواهد بود.
3- آدرس اينترنتي دانشگاه www.TMU.ac.ir
 


2 آذر 1394 / تعداد نمایش : 5219