متن کامل خبر


 
آگهی مناقصه

خلاصه خبر: آگهی مناقصه

آگهی فراخوان عمومی

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به خدمات ذیل را به مدت دو سال از تاریخ 1/3/97 لغایت 31/2/99 به پیمانکاران واجد شرایط (حقوقی) واگذار نماید: 1- کلیه امورخدمات نظافت، پشتیبانی و آبدارخانه سایت مرکزی 2- خدمات فضای سبز و باغبانی سایت مرکزی، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها و مراکز 3- کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فضای سبز و باغبانی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی واقع در شهرستان نور 4- کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فضای سبز و باغبانی دانشکده کشاورزی واقع در بزرگراه تهران- کرج ، پیکان شهر- بلوار پژوهش داوطلبان شرکت در مناقصه می‏توانند با ارائه معرفی‌نامه کتبی و رسمی در ساعات اداری به نشانی: تهران، جلال‏‏آل‏‏احمد،‏ پل ‏نصر، دانشگاه ‏تربیت‏ مدرس، ساختمان‏‏‏ مرکزی، مدیریت ‏امور‏‏مالی، اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، خانم عباس‏آبادی، تلفن: 82883265 مراجعه و پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 143395316 بانک ‏تجارت شعبه تربیت ‏مدرس (قابل واریز از کلیه شعب بانک‏ تجارت) و با ارائه رسید بانکی، اسناد ارزیابی کیفی را دریافت و حداکثر تا ساعت 14 روز 5/2/97 اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی را تنظیم و به همراه تاییدیه وزارت کار و امور ‏اجتماعی (گواهی صلاحیت کار) و با رعایت طرح طبقه‏بندی مشاغل به نشانی مذکور تسلیم نمایند.

سایر شرایط :

1 - دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی از متقاضیان اقدام و از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه و ارائه قیمت متعاقباً دعوت به عمل خواهد آورد.

2- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است .

3- هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود . آدرس اینترنتی دانشگاه www.modares.ac.ir می باشد .

                                                                                                    مدیریت روابط عمومی دانشگاه


22 فروردین 1397 / تعداد نمایش : 1580