متن کامل خبر


 
آگهی مزایده

خلاصه خبر: آگهی مزایده

آگهي مزايده

دانشگاه تربيت مدرس در نظر دارد ضايعات فلزی وآهن آلات اسقاط خود را از طريق مزايده به فروش برساند، متقاضيان محترم ميتوانند با رعايت شرايط مزايده ، پيشنهادات خود را از تاريخ 29/08/96 لغایت پایان وقت اداری روز 04/09/96 در پاكت دربسته به اداره اموال دانشگاه تحويل نمايند.

* شرايط شركت در مزايده به شرح زير مي‌باشد :

1- مراجعه حضوري و بازديد از اقلام ضایعات آهن موجود در دانشگاه تربيت مدرس .

2- ارايه يك فقره چك تضمين شده به عنوان سپرده به مبلغ 000/000/30 ريال معادل سه ميليون تومان در وجه دانشگاه تربيت مدرس جهت شركت در مزايده .

3- تكميل فرم شركت در مزايده كه توسط اداره اموال در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت. بديهي است به درخواستهاي خارج از فرم پيش‌بيني شده و همچنين مخدوش ، مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- برنده مزايده متعهد است از زمان اعلان دانشگاه حداكثرظرف مدّت يك هفته نسبت به حمل و بارگيري اقلام مزایده اقدام نمايد.

5- دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات متقاضیان مزایده مختارخواهد بود .

6- جهت هرگونه اطلاع و هماهنگي با شماره تلفن 82883201 تماس حاصل فرماييد.

 

                                                        كميته اسقاط دانشگاه


29 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1784