متن کامل خبر


 
آگهی مناقصه

خلاصه خبر: آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

1- دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به سرویس‌های ایاب و ذهاب خوابگاه‌های دانشجویی را به مدت یکسال از تاریخ 1/9/96 لغایت 30/8/97 به پیمانکاران واجد شرایط (حقوقی) واگذار نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‏توانند پس از نشر آگهی با توجه به تاریخ فروش اسناد (حداکثر ‏یک هفته پس از درج آگهی) با ارائه معرفی‌نامه کتبی و رسمی در ساعات اداری به نشانی: تهران، جلال ‏‏آل ‏‏احمد،‏ پل ‏نصر، دانشگاه ‏تربیت‏ مدرس، ساختمان‏‏‏ مرکزی، اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، تلفن: 82883265 مراجعه و پس از واریز مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 143395316 بانک ‏تجارت شعبه تربیت ‏مدرس (قابل واریز از کلیه شعب بانک‏ تجارت) و با ارائه رسید بانکی، اسناد مناقصه و سایر شرایط را دریافت و با توجه به مفاد آن، پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و به همراه تأییدیه وزارت کار و امور ‏اجتماعی (گواهی صلاحیت کار) حداکثر تا ده روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مذکور تسلیم نمایند.

سایر شرایط:

1- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.

2- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

3- آدرس اینترنتی دانشگاه www.modares.ac.ir می‌باشد.

                                                               مدیریت روابط عمومی دانشگاه


29 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1955