متن کامل خبر


 
بلیط رایگان نمایش شیدایی و سرخ او

خلاصه خبر: بلیط رایگان نمایش شیدایی و سرخ او

بلیط نمایش: شیدایی

محل اجرا: حوزه هنری

زمان اجرا: تا 28 مهر ماه

ساعت اجرا: 18

قیمت اصلی بلیط: 15000 تومان قیمت با تخفیف رایگان

نمایش: سرخ او

محل اجرا: حوزه هنری

زمان اجرا: تا 28 مهر ماه

ساعت اجرا: 19

قیمت اصلی بلیط: 15000 تومان قیمت با تخفیف رایگان

برای دریافت بلیط نمایش های فوق به این اداره مراجعه فرمایید.

(پیش از مراجعه حتما با شماره های مندرج روی کارتها تماس حاصل فرمایید)

                                                                                 اداره رفاه دانشگاه


19 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1978