متن کامل خبر


 
آگهی مزایده عمومی

خلاصه خبر: دانشگاه تربيت مدرس در نظر دارد دستگاههای خشکشوئی از رده خارج ومازاد بر نياز خود را از طريق مزايده به فروش برساند

آگهي مزايده

دانشگاه تربيت مدرس در نظر دارد دستگاههای خشکشوئی از رده خارج ومازاد بر نياز خود را از طريق مزايده به فروش برساند ، متقاضيان محترم ميتوانند با رعايت شرايط مزايده ، پيشنهادات خود را از تاريخ 05/06/96 لغايت پایان وقت اداری روز 08/06/96 در پاكت دربسته به اداره اموال دانشگاه تحويل نمايند.

شرايط شركت در مزايده به شرح زير مي‌باشد :

1- مراجعه حضوري و بازديد از دستگاههای خشکشوئی از رده خارج موجود در دانشگاه تربيت مدرس .

2- ارايه يك فقره چك تضمين شده به عنوان سپرده به مبلغ 000/000/20ريال معادل دو ميليون تومان در وجه دانشگاه تربيت مدرس جهت شركت در مزايده .

3- تكميل فرم شركت در مزايده كه توسط اداره اموال در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت. بديهي است به درخواستهاي مخدوش ، مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- برنده مزايده متعهد است از زمان اعلان دانشگاه حداكثرظرف مدّت سه روز نسبت به حمل و بارگيري اقلام مزایده اقدام نمايد.

5- دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات متقاضیان مزایده مختارخواهد بود .

6- جهت هرگونه اطلاع و هماهنگي با شماره تلفن 82883201 و 82883292 تماس حاصل فرماييد.

آدرس دانشگاه تهران- بزرگراه جلال آل احمد – پل نصر

فرم شركت در مزايده

                                                                                                                كميته اسقاط دانشگاه


7 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 2213