متن کامل خبر


 
آدرس جدید دفتر سازمان خدمات درمانی

خلاصه خبر:

با توجه به تغییر مکان دفتر کارگزاری سازمان خدمات درمانی، بدینوسیله آدرس جدید دفتر فوق واقع در میدان فاطمی - جنب داورخانه فردوسی- ساختمان شماره 64 - طبقه اول شماره تلفن 88970365 می باشد. اداره رفاه کارکنان دانشگاه
10 آبان 1394 / تعداد نمایش : 4453