متن کامل خبر


 
آگهی مزایده عمومی فروش ملک

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد بر اساس مصوبه مورخ 19/12/95 هیات امنا و باستناد آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد بر اساس مصوبه مورخ 19/12/95 هیات امنا و باستناد آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود ملکی با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از کلیه متقاضیان دعوت می‌گردد برای دریافت اسناد و شرایط مزایده و تحویل پیشنهاد قیمت خود حداکثر ده روز پس از درج آگهی به نشانی: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، مدیریت امور مالی، اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات) مراجعه نمایند. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 82883265 تماس حاصل نمائید.

مشخصات: ملک به آدرس تهران، خیابان ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ (خیابان یازدهم ولنجک)، پلاک 3 به مساحت عرصه 83/1235 متر مربع می‌باشد

تضمین شرکت در مزایده: ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمین‌شده بانکی به مبلغ 30.000.000.000 ریال برآورد قیمت کارشناسی: جمعا به مبلغ 295.000.000.000 ریال

سایر شرایط :

  • 1- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است .
  • 2- هزینه درج آگهی و کلیه هزینه‌های اداری مربوط به واگذاری بر عهده برنده مزایده خواهد بود .
  • 3- آدرس اینترنتی دانشگاه www.modares.ac.ir می باشد .
  • . مدیریت روابط عمومی دانشگاه
    27 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 2004