متن کامل خبر


 
آگهی واگذاری خدمات نظافت، پشتیبانی، آبدارخانه و فضای سبز دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر:

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به خدمات ذیل را به مدت یکسال از تاریخ 1/3/96 لغایت 31/2/97 به پیمانکاران واجد شرایط (حقوقی) واگذار نماید:

  1. کلیه امورخدمات نظافت، پشتیبانی و آبدارخانه سایت مرکزی
  2. خدمات فضای سبز و باغبانی سایت مرکزی، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها و مراکز
  3. کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فضای سبز و باغبانی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی واقع در شهرستان نور
  4. کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فضای سبز و باغبانی دانشکده کشاورزی واقع در بزرگراه تهران- کرج ، پیکان شهر- بلوار پژوهش
داوطلبان شرکت در مناقصه می‏توانند با ارائه معرفی‌نامه کتبی و رسمی در ساعات اداری به نشانی: تهران، جلال‏‏آل‏‏احمد،‏ پل ‏نصر، دانشگاه ‏تربیت‏ مدرس، ساختمان‏‏‏ مرکزی، مدیریت ‏امور‏‏مالی، اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، خانم عباس‏آبادی، تلفن: 82883265 مراجعه و پس از واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 143395316 بانک ‏تجارت شعبه تربیت ‏مدرس (قابل واریز از کلیه شعب بانک‏ تجارت) و با ارائه رسید بانکی، اسناد مناقصه و سایر شرایط یا اسناد ارزیابی کیفی را دریافت و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود یا اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی را تنظیم و به همراه تاییدیه وزارت کار و امور ‏اجتماعی (گواهی صلاحیت کار) و با رعایت طرح طبقه‏بندی مشاغل حداکثر تا ساعت 15 روز 2/2/96 به نشانی مذکور تسلیم نمایند.
سایر شرایط :
  1. دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری کلیه خدمات نظافت، پشتیبانی و آبدارخانه سایت مرکزی اقدام و از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه و ارائه قیمت متعاقباً دعوت به عمل خواهد آورد.
  2. .دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است
  3. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

آدرس اینترنتی دانشگاه www.modares.ac.ir می باشد .


21 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 2042