متن کامل خبر


 
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد، نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکتهای فعال در زمینه فروش سرور، SAN و سایر ملزومات مرکز داده، از طریق فراخوان ارزیابی کیفی، اقدام نماید.

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد، نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکتهای فعال در زمینه فروش سرور، SAN و سایر ملزومات مرکز داده، از طریق فراخوان ارزیابی کیفی، اقدام نماید. بدینوسیله ازکلیه ی شرکت کنندگان واجد شرایط که دارای رتبه بندی و احراز صلاحیت شورای عالی انفورماتیک از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رتبه 4) و مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت میگردد،جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 10 روز به آدرس سایت www.modares.ac.ir واحد معاونت پشتیبانی و منابع انسانی مراجعه واسناد تکمیل شده را ظرف مدت یک هفته به آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، مدیریت امور مالی، اتاق 932 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، شماره تماس: 39333928 ارسال نمایند. بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثرداده نخواهد شد. دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.


موضوع خرید:

HP DL380 Gen9 E5-2670—V4/NO:30

Hp MSA 2040 SAN Dual Controller LFF Storage /NO:2

Hp MSA 2040 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+4-pack Transceiver /NO:4

Hp MSA 8TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in)/NO:24

HP StoreFabric SN 1000Q 16GB 2-Port PCLe Fibre /NO:8

HP NVIDIA Tesla k80 Dual GPU Computational Accelerator /NO:2

                        Hp 32 GB Dual Rank *4 DDR4-2400/NO:400


- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.
- ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت درمناقصه ایجاد نخواهد کرد .
- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.

 


3 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 4167