متن کامل خبر


 
فراخوان واگذاری خدمات مرکز تکثیر و صحافی

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد خدمات مرکز تکثیر و صحافی خود را به اشخاص حقوقی واجد شرایط (ترجیحاً دارای سابقه دانشگاهی) برای مدت یک سال واگذار نماید.

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد خدمات مرکز تکثیر و صحافی خود را به اشخاص حقوقی واجد شرایط (ترجیحاً دارای سابقه دانشگاهی) برای مدت یک سال واگذار نماید. از این رو متقاضیان می‌توانند به منظور دریافت فرم اطلاعات شرکت‌ها به نشانی اینترنتی www.modares.ac.ir پورتال معاونت پشتیبانی و منابع انسانی مراجعه و پس از تکمیل فرم مذکور، به همراه مستندات درخواستی حداکثر تا یک هفته پس از درج آگهی به آدرس تهران- تقاطع بزرگراه‌های چمران و جلال آل احمد- دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان مرکزی- مدیریت امور مالی - اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات) تحویل نمایند. دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی متقاضیان اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت ارائه نرخ پیشنهادی هر یک از خدمات تکثیر و صحافی متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روند شناسایی پیمانکار، با تلفن 82883265 خانم عباس‌آبادی و درخصوص روند تخصصی امور با تلفن 82883032 آقای حیدری تماس حاصل نمایند.

سایر اطلاعات:

  • مساحت ملک: بالغ بر 100 متر مربع (در 3 شعبه مختلف؛ شعبه مرکزی با مساحت 80 متر مربع، شعبه کتابخانه مرکزی با مساحت 7 متر مربع و شعبه دانشکده کشاورزی (کیلومتر14 اتوبان تهران- کرج با مساحت 15 متر مربع) که فعال و ارائه دهنده خدمات می‌باشد.
  • مبلغ اجاره ماهانه: 92.000.000 ريال با نظر کارشناس رسمی دادگستری
  • حجم متوسط کار سالیانه: معادل 20.000.000 صفحه پرینت یک رو و 7000 جلد صحافی

سایر شرایط:

  1. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
  2. هزینه درج آگهی بر عهده برنده می‌باشد.

دریافت اطلاعات بیشتردر خصوص نحوه تکمیل و ارائه فرم‌های اطلاعاتی
 


12 تیر 1395 / تعداد نمایش : 6133