متن کامل خبر


 
آگهي مزايده محدود

خلاصه خبر:

دانشگاه تربيت مدرس در نظر دارد ضايعات فلزی وآهن آلات و اموال اسقاط از رده خارج خود را از طريق مزايده محدود به فروش برساند ، متقاضيان محترم ميتوانند با رعايت شرايط مزايده ، پيشنهادات خود را از تاريخ 18/2/95 لغايت 22/2/95 تا پایان وقت اداری در پاكت دربسته به اداره اموال دانشگاه تحويل نمايند.

شرايط شركت در مزايده به شرح زير مي‌باشد :

  1. مراجعه حضوري و بازديد از اقلام ضایعات و اسقاط موجود در دانشگاه تربيت مدرس
  2. ارايه يك فقره چك تضمين شده به عنوان سپرده به مبلغ 000/000/50 ريال معادل پنج ميليون تومان در وجه دانشگاه تربيت مدرس جهت شركت در مزايده
  3. تكميل فرم شركت در مزايده كه توسط اداره اموال در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت. بديهي است به درخواستهاي خارج از فرم پيش‌بيني شده و همچنين مخدوش ، مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد
  4. برنده مزايده متعهد است از زمان اعلان دانشگاه حداكثرظرف مدّت يك هفته نسبت به حمل و بارگيري اقلام مزایده اقدام نمايد
  5. دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات متقاضیان مزایده مختارخواهد بود
  6. جهت هرگونه اطلاع و هماهنگي با شماره تلفن 82883201 تماس حاصل فرماييد

كميته اسقاط دانشگاه

 


19 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 4712