متن کامل خبر


 
برگزاری دوره آموزشی مجازی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت- سامانه خرید

خلاصه خبر: اداره آموزش کارکنان با همکاری مجتمع فنی تهران و مدیریت امور مالی ، دوره آموزشی آشنایی با فرآیند خرید در سامانه تدارکات دولت را برگزار کرد.

برگزاری دوره آموزشی مجازی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت- سامانه خرید
به پیشنهاد مدیر امور مالی دانشگاه، اداره آموزش کارکنان با همکاری مجتمع فنی تهران و مدیریت امور مالی، دوره آموزشی آشنایی با فرآیند خرید در سامانه تدارکات دولت را در 22 دی ماه بصورت مجازی برگزار نمودند. در این دوره یک روزه که 18 نفر از مسئولین تدارکات و انباربخشهای مختلف دانشگاه شرکت کردند آقای علی¬رضا بهی مدرس دوره، ابتدا مقدمه¬ای در خصوص ضرورت استفاده از سامانه ستاد بیان کردند و تاکید نمودند هدف اصلی استفاده از سامانه خرید، ثبت کلیه معاملات جزئی، متوسط و خدمات در بستری امن است که این امر هم منجر به افزایش سرعت، کیفیت، کارآیی و همچنین کاهش هزینه ها می¬شود و هم اینکه امکان دسترسی به گزارش عملکرد، هزینه و خروجی دستگاههای دولتی بصورت شفاف وجود خواهد داشت. ایشان در ادامه کلاس،  فرآیند خرید از طریق سامانه را بطور مبسوط و جامع آموزش دادند تا در آینده نزدیک کاربران دانشگاه بتوانند خریدها و معاملات خود را از طریق سامانه فوق انجام و ثبت نمایند.


29 دی 1399 / تعداد نمایش : 1255