متن کامل خبر


 
بارگذاری سربرگ های جدید سازمان مرکزی دانشگاه در سیستم اتوماسیون اداری براساس نشان مصوب هیات امنا

خلاصه خبر: با تصویب نشان جدید دانشگاه به دستور رئیس محترم دانشگاه به جای نشان قبلی برای سربرگ ها،پرچم و موارد مشابه از نشان جدید استفاده شود.

با تصویب نشان جدید دانشگاه و بند 2 ابلاغیه شماره  10913/د1 مورخ 10/06/99، رییس محترم دانشگاه که آورده است:"از تاریخ ابلاغ این نامه در ایجاد و تولید هر آنچه لزوماً باید حاوی نشان دانشگاه باشد، از جمله سربرگ، پرچم، تابلو و موارد مشابه، به عنوان بخشی از نمادهای بصری، لازم است به جای نشان قبلی،  به یکی از صورت­های فوق از نشان جدید مزین شود."

در این راستا طی جلسات هماهنگی مدیر تشکیلات و بهبود روشها و مدیر روابط عمومی، ابعاد فنی و اجرایی سربرگ­های جدید دانشگاه بر اساس تشکیلات مصوب و ابلاغیه هیات امناء بررسی و هماهنگی کامل صورت گرفت. در ادامه مدیریت روابط عمومی سربرگ­ها را طراحی، تدوین و به تصویب هیات رییسه دانشگاه رساند.

با تصویب هیات رییسه، برنامه­ریزی لازم برای جایگزینی سربرگ­های قدیمی سازمان مرکزی دانشگاه در سیستم مکاتبات انجام و در تاریخ 19 آذرماه 99 کلیه سربرگ­های قدیمی از سیستم حذف و سربرگ­های جدید جایگزین شد.


8 دی 1399 / تعداد نمایش : 1286