متن کامل خبر


 
جایگاه استاندارد برای نگهداری سوخت پسماندهای عفونی

خلاصه خبر: انباشت پسماندهای عفونی گاهی اوقات خطرات آلودگی در محیط دانشگاه را موجب می شود. به همین جهت دانشگاه ساخت محل نگهداری موقت و استاندارد پسماندهای عفونی را در دستور کار دفتر فنی قرار داد.

پسماندهای عفونی تولید شده در دانشگاه در نتیجه فرایند تحقیق و پژوهش دانشجویان و فعالیت جاری مرکز بهداشت و درمان جمع آوری می شوند و عمدتاً غیر شیمیایی اما خطرناک می باشند. این پسماندها توسط واحدهای ذیربط اتوکلاو و بی خطر می شوند اما تا فرارسیدن زمان جمع آوری توسط مدیریت پسماند شهرداری داخل مخازن زرد رنگ 660 لیتری نگهداری می شوند. انباشت پسماندهای عفونی گاهی اوقات خطرات آلودگی در محیط دانشگاه را موجب می شود که براساس مصوبه شورای راهبردی مدیریت سبز، شورای HSEو شورای کالبدی دانشگاه ساخت محل نگهداری موقت و استاندارد پسماندهای عفونی در دستور کار دفتر فنی قرار گرفت. با توجه به جانمایی صورت گرفته،جایگاه مذکور با رعایت استانداردهای لازم توسط دفتر فنی دانشگاه ساخته شده و آماده بهره برداری است.


17 آذر 1399 / تعداد نمایش : 909