متن کامل خبر


 
تکثیر انواع گل و گیاه زینتی

خلاصه خبر: به منظور صرفه جویی از هزینه های باغبانی در دانشگاه، مدیریت امور اداری از همکارن توانمند و با تجربه جهت تکثیر و پرورش گل و گیاه پردیس مرکزی استفاده کرده است.

تکثیر انواع گل و گیاه زینتی به منظور صرفه جویی از هزینه های باغبانی در دانشگاه، مدیریت امور اداری با استفاده از توانمندی همکاران محترم و امکانات موجود و با هدف توسعه فضای سبز دانشگاه نسبت به قلمه زنی، تکثیر و پرورش انواع  گل و گیاه در گلخانه های سربسته و روباز  پردیس مرکزی اقدام نمود. با این حرکت ارزشمند گلهای بهاری، تابستانه و پائیزی مورد نیاز برای استفاده در فضای سبز دانشگاه در طول سال تأمین شده و هزینه خرید گل و گیاه به حداقل ممکن می رسد. در حال حاضر تعداد 2500 عدد قلمه گیاهی در گلدان تکثیر شده است که برای کاشت در ماههای آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 


17 آذر 1399 / تعداد نمایش : 924