متن کامل خبر


 
کسر کسور حق بیمه بازنشستگان و موظفین مشترک سازکان بازنشستگی کشوری

خلاصه خبر: معوقه حق بیمه خدمات درمانی ماه مهر و سرانه آبان از حقوق سرپرستان کسر گردید.

کسر کسور حق بیمه بازنشستگان و موظفین مشترک سازکان بازنشستگی کشوری

به آگاهی همکاران محترم می رساند، با توجه به همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین مشترک سازمان بازنشستگی کشوری، معوقه حق بیمه خدمات درمانی ماه مهر و سرانه آبان از حقوق سرپرستان کسر گردید و از ماه جاری، براساس حقوق جدید و طبق روال قبل اقدام خواهد شد. لازم به ذکر است مبلغ حق بیمه اصلی در سال جاری 1/7 درصد حقوق و بابت تبعی و2 و 3 به ترتیب557/000  و680/778 ریال می باشد.


17 آذر 1399 / تعداد نمایش : 1485