متن کامل خبر


 
تمدید قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه

خلاصه خبر: تمدید قرارداد بیمه تکمیلی تجارت نو با کارکنان دانشگاه

تمدید قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه

 معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه پس از ارزیابی عملکرد بیمه تجارت نو و استعلام از سایر بیمه های فعال در کشور نظر به خدمات کیفی و ارزنده بیمه تجارت نو نسبت به تمدید قرارداد بیمه با ویژگی های مثبت کلینیکی و پاراکیلینکی اقدام نمود. در این خصوص بیمه دندانپزشکی از منابع 4 میلیون به 8 میلیون دو نوع 1 افزایش یافته است.


17 آذر 1399 / تعداد نمایش : 1528