متن کامل خبر


 
ایجاد امضاء الکترونیک اعضای هیات علمی در سامانه گلستان

خلاصه خبر: ایجاد امضاء الکترونیک اعضای هیات علمی برای استفاده در پایان نامه، رساله ها و ...

ایجاد امضاء الکترونیک اعضای هیات علمی برای استفاده در پایان نامه، رساله ها و قراردادها، حق التدریس  در سامانه گلستان

براساس ردیف 5 مصوبه ابلاغی هیات رییسه محترم دانشگاه به شماره 16117/2د، با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا و در راستای حذف مکاتبات فیزیکی و جایگزین کردن امضای الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی برای امضای صورتجلسات گروه، صورتجلسات دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان، قراردادهای حق التدریس و... در سامانه گلستان پس از کسب استعلام از  اعضای محترم هیأت علمی، امضای ایشان بر اساس امضای مندرج در سیستم مکاتبات اداری (چارگون) به تعداد 800 امضاء بر اساس واحد و گروه محل فعالیت عضو استخراج، طبقه بندی و در تاریخ 27 آبانماه 99 مطابق با فرمت اعلامی، در اختیار معاونت محترم آموزشی دانشگاه قرار گرفت.


17 آذر 1399 / تعداد نمایش : 1259