متن کامل خبر


 
ابلاغ ساختار جدید دانشگاه

خلاصه خبر: رییس دانشگاه مصوبه هیات امناء در خصوص ساختار جدید دانشگاه را به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی ابلاغ نمود.

رییس دانشگاه طی نامه۱۷۱۰۷/د۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ردیف «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ هیات امناء در خصوص ساختار جدید دانشگاه را به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی ابلاغ نمود. 

پس از طی دو سال و نیم مطالعه مستمر پژوهشی از سوی متخصصین، بررسی کمیته ساماندهی ساختار و پس از طرح موضوع در ۳ جلسه کمیسیون دائمی و دو جلسه هیات امناء ساختار جدید دانشگاه در پنجاه و پنجمین نشست هیأت امنای دانشگاه نهایی گردید. بر این اساس «به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای مصوبه نشست پنجاه و چهارم هیات امنا مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴، در راستای تدوین و اجرای طرح تحول راهبردی و الزامات ساختاری مربوط به آن، هیات امنا پس از بحث و تبادل نظر درخصوص طرح نهایی ساختار و تشکیلات جدید دانشگاه و با در نظر گرفتن انطباق ساختار نوین دانشگاه بر طرح تحول و مفاهیم نوآورانه و اهداف متعالی آن "طرح سازماندهی و طراحی ساختار کلان دانشگاه تربیت مدرس" را تصویب و برای اجرا ابلاغ نمود.


17 آذر 1399 / تعداد نمایش : 1243