متن کامل خبر


 
توجه به معنويت نقش مهمی در مديريت افكار منفی دارد

خلاصه خبر: دکتر محسن فاطمی روانشناس و استاد دانشگاه در سومين نشست آموزشی مهارت های شناختی كه بيست و ششم دي ماه برگزار شد، به بيان مهارت‌های تصميم‌گيری پرداخت.

دکتر محسن فاطمی روانشناس و استاد دانشگاه در سومين نشست آموزشی مهارت های شناختی كه بيست و ششم دي ماه برگزار شد، به بيان مهارت هاي تصميم گيري پرداخت.

دكتر فاطمي در سلسله دوره های آموزشی مهارت های شناختی با رویکرد افزایش کیفیت کار در محیط دانشگاه، با اشاره به مهارت هاي تصميم گيري اظهار داشت: ما گاهي در تصميم گيري ها مجبور مي شويم گزينه ضرروي و حياتي را به گزينه مطلوب ترجيح دهيم و اين دو گاهي با يكديگر جمع مي شوند و گاهي هم نه.

وي افزود: موضوعات مختلفي مي تواند بر روي تصميم گيري تاثير بگذارد كه از جمله آن تعبير و تفسيري است كه از موضوع ارائه مي شود. همچنين تعلق هاي عاطفي،‌ ارائه حجم زيادي از اطلاعات به فرد، عدم توان پردازش اطلاعات به صورت صحيح،‌ عدم اهميت موضوع براي فرد، اعلام يك موضوع در ملاء عام از عواملي است كه مي تواند بر تصميم هاي يك فرد تاثير بگذارد.

وي خاطر نشان كرد: يكي از عوامل مهم تاثيرگذار بر تصميم گيري، چيدمان هيجان و حالات روحي فرد است. تصميم گيري هايي كه به واسطه غلبه هيجان ها اتفاق مي افتد، اغلب با شكست مواجه مي شود.

 دكتر فاطمي همچنين در اولين نشست مهارت هاي شناختي با اشاره به مهارت هاي مقابله باتفکرات منفی (مدیریت اضطراب) اظهار داشت: يكي از پديده هايي كه امروزه در تخريب روح و روان و جسم انسان ها نقش مهمي دارد، افكار منفي و اضطراب برخاسته از افكار منفي است.

وي افزود: عوامل 5 گانه اي در ايجاد ناراحتي ها و سختي ها در انسان نقش مهمي دارند كه يكي از اين عوامل، افكار است. هر تجربه اي كه در جهان اتفاق مي افتد افكار و انديشه هاي ما در ايجاد آن نقش دارند. همه انسان ها از گفتگوي با خود برخوردارند و اين گفتگوي با خود شامل دو وجه تخريبي و غير تخريبي مي باشدكه بخش زيادي از گفتگوي با خود از فقدان امنيت دروني ناشي مي شود.

استاد روانشناسي خاطر نشان كرد: عدم امنيت، سبب ايجاد شك، افكار منفي و ترس ها مي شود. گفتگوي با خود زماني روي ما تاثير مي گذارد كه به آن توجه كنيم و آن را تاييد نماييم و نتيجه تاييد، سبب ايجاد حس ناراحتي در ما خواهد شد. يك راه براي عدم تاثير از اين گفتگوهاي با خود اين است كه يا اصلا به آنها توجه نكنيم يا در صورت توجه، آنها را تاييد نكنيم.

وي در ادامه تصريح كرد: خودخوري سبب ايجاد افسردگي مي شود و يكي از مهمترين ويژگي هايي كه مي تواند خودخوري را حذف كند اين است كه ما آگاهانه عامليت خود را در رفع افسردگي كشف كنيم.

دكتر فاطمي در پايان گفت: محيط هم مي تواند در فضاي نگراني ها و ناراحتي ها نقش مهمي داشته باشد و در مديريت افكار منفي يكي از مهمترين استراتژي هايي كه در سال هاي اخير به صورت عملي تست شده است، ‌رشد معنوي انسان هاست كه در اين زمينه بسيار حائز اهميت است.


3 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 4654