معرفی


 

دفتر فني و طرحهاي عمراني همزمان با تأسيس دانشگاه با هدف ساخت و ساز فضاهاي دانشگاهي ايجاد گرديد و فعاليت خود را در زمينه احداث و توسعه و حفظ و نگهداری از بناها و تأسيسات موجود و ساخته شده در سالهاي متمادي آغاز نمود، اين دفتر با كادري مجرب ‌و ‌كارآمد در امور اجرائي‌ ‌و‌ نظارت بر پروژه‌هاي عمراني داراي توانمنديهاي بالائي بوده كه ماحصل آن ساختمانهاي احداثي دانشگاه اعم از آموزشي، اداري، كمك آموزشي، رفاهي-خدماتي ‌و خوابگاههاي دانشجوئي، محوطه‌سازي ‌‌و‌ ساير مكانهاي ايجاد شده در دانشكده‌ها و مؤسسات تابعه مي‌باشد. همچنين مي‌توان اظهار نمود در راستاي شكل‌دهي ‌و بهينه‌سازي فضاهاي فيزيكي و كالبدي پروژه‌هاي عمراني دانشگاه، سهم عمده‌اي در پيشرفت اين مجموعه علمي داشته است. اميد است با سرعت بخشيدن به پروژه‌هاي عمراني در قالب برنامه‌هاي زمانبندي شده و ميزان تعامل با ساير واحدها در جهت پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي در رشته‌هاي مختلف و همسو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران گامهای مؤثر و سازنده‌ای بردارد.

در حال حاضر مديريت اين واحد بر عهده «مهندس میثم سهیلی» می باشد.