معرفی


 

نقش منابع انساني و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست، در فضاي پرشتاب و سرشار از رقابت دنياي امروز، آنچه كه منجر به كسب مزيت رقابتي درسازمان ها مي شود نيروي انساني با كيفيت، خلاق و پوياست، به همين منظور مديريت امور اداري در جهت نيل به اهداف دانشگاه تربيت مدرس با بكارگيري و حفظ منابع انساني مجرب، متخصص و متعهد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه با رهبري مقام عظماي ولايت حضرت آيت الله خامنه اي و برخوردار از بصيرت و انگيزه بالابه منظور نقش آفريني در دانشگاه ايفاي وظيفه مي نمايد. در اين راستا و در جهت تحقق اهداف فوق سياست هاي استخدامي دانشگاه بر پايه اصول زير اجرا مي شود: - فراهم آوردن فرصت برابر استخدام براي افراد واجد شرايط به منظور انتخاب شايسته ترين نيروها با انتشار آگهي هاي استخدامي و برگزاري مصاحبه هاي تخصصي - رفع هرگونه تبعيض و اطمينان از اتخاذ رويه عادلانه در فرايند جذب متقاضيان استخدام - كشف استعدادهاي نهفته و كمك به رشد و پيشرفت كاركنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت - توجه به شايستگي افراد براي انتصاب آنان در مشاغل مورد نياز در حال حاضر مديريت اين واحد بر عهده آقای ایرج خاکپور مي‌باشد.