اداره مخابرات


 

اداره مخابرات دانشگاه با دارا بودن امکاناتی چون دستگاههای سانترال ارتباطات پایا با دو هزار خطوط داخلی و هفت لینک PRI به منظور خدمات اطلاع رسانی اساتید محترم و دانشجویان معزز و نیز کارکنان شریف دانشگاه و همچنین ارتباطات دانشگاه با سایر ارگانهای مختلف از جمله داخلی و خارجی دایر گردیده است که امید است در توسعه های آتی خود بتواند این مرکز سرویس دهی بهتری ارائه نماید.