access deny [213]

متن کامل خبر


 
کارگاه آشنایی با اسناد سازمان ملل در حوزه حقوق زن

خلاصه خبر: انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان کارگاهی با عنوان آشنایی با اسناد سازمان ملل در حوزه حقوق زنان برگزار کرد.

انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان کارگاهی با عنوان آشنایی با اسناد سازمان ملل در حوزه حقوق زنان برگزار کرد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، انجمن علمی دانشجویی در این کارگاه یک روزه کتابدار مرکز اسناد بین الملل سازمان ملل، به توضیح در رابطه با سایت مرکز اسناد بین الملل پرداخت و در ادامه اجزای مختلف سایت اصلی سازمان ملل، به ویژه بخش زنان را تشریح کرد.
در پایان این کارگاه که سی و یکم فروردین در مرکز اطلاعات و اسناد بین الملل دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران برگزار شد، شرکت کنندگان به طرح پرسش‌های خود از مدرس کارگاه پرداختند.
 

11 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 2484