متن کامل خبر


 
انتشار هجدهمین شماره فصلنامه سیاست

خلاصه خبر: هجدهمین شماره فصلنامه سیاست با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی چاپ و منتشر شد.

جایگاه آموزش حقوق شهروندی بر کاهش خشونت پلیس، برساخته تهدید ایران در سپهر سیاسی عربستان و بررسی مقایسه دیپلماسی شهروندی ایران و آمریکا از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی حبیب رضازاده و سردبیری هادی طلوعی در 136 صفحه منتشر شده است.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
 

17 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 700