متن کامل خبر


 
انتشار پنجمین شماره دوفصلنامه فرانسوی زبان Didactra

خلاصه خبر: پنجمین شماره دو فصلنامه Didactra با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه منتشر شد.

بررسی انحرافات معنای واژگان فرانسوی دخیل در زبان فارسی، تاملی بر آموزش ترجمه در دانشگاه‌ها و امکان تحقق چشم انداز کنشی در آموزش زبان فرانسه در ایران از مهترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی خانم فاطمه خموش و سردبیری خانم سیده‌یاسمین سجادی در80 صفحه و به دو زبان فارسی و فرانسوی منتشر شده است.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

10 دی 1397 / تعداد نمایش : 738