متن کامل خبر


 
انتشار بیست وچهارمین شماره نشریه تاریخ نو

خلاصه خبر: بیست و چهارمین شماره فصلنامه تاریخ نو با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی تاریخ چاپ و منتشر شد.

زمینه‌ها و بنیان‌های فکری و مذهبی اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک، تاثیر هنر نگارگری اسلامی بر هنر نگارگری هندویی و اوضاع فرهنگی و اجتماعی اسماعیلیه نزاری ایران در دوره الموت از مهم‌ترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی مهدی احمدی و سردبیری کامران حمانی در 143 صفحه سیاه و سفید منتشر شده است و به زودی در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه بارگذاری خواهد شد.

28 آبان 1397 / تعداد نمایش : 739