متن کامل خبر


 
عضویت سه دانشجوی دانشگاه در شورای مرکزی اتحادیه‌ کشاورزی و محیط‌ زیست کشور

خلاصه خبر: سه نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه به عنوان اعضای شورای مرکزی سومین مجمع عمومی اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی کشاورزی و محیط‌ زیست کشور انتخاب شدند.

سومین مجمع عمومی اتحادیه‌های کشاورزی و محیط زیست در روزهای 16 و 17 تیرماه جاری در محل پردیس کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد  و مهندس محمدتقی حیدری (اتحادیه خاکشناسی)، مهندس آرمین رحیمی (اتحادیه اقتصاد و ترویج کشاورزی) و مهندس علی رضائی (اتحادیه باغبانی) دانشجویان منتخب دانشگاه تربیت مدرس با کسب بیشترین آرا به عضویت شورای مرکزی اتحادیه‌ انجمن‌های علمی دانشجویی کشاورزی و محیط‌ زیست کشور درآمدند.

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی، تشکیلاتی دانشجویی و غیرانتفاعی است که توسط دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در هر گروه علمی تشکیل شده است.

لازم به ذکر است، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشاورزی کشور شامل اتحادیه مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، اتحادیه علوم دامی و صنایع غذایی، اتحادیه باغبانی، فضای سبز و گیاهان دارویی، اتحادیه مهندسی آب، اتحادیه علوم خاک، اتحادیه زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی و اتحادیه اقتصاد، ترویج و توسعه کشاورزی است.

25 تیر 1397 / تعداد نمایش : 1017